Förlag

Utgiven på

Ellerströms förlag (Sverige)
Ellips förlag (Finland)
Författarnas andelslag (Finland)
Minimal förlag (Finland)
Rosengårdens förlag (Sverige)
Schildts & Söderström (Finland)
Wahlström & Widstrand (Sverige)

Mera information finns på de olika förlagen eller på Svenska litteratursällskapet i Finland rf. www.sls.fi