Utmärkelser och priser

Finlands svenska författareföreningens debutantpris (1987)
Rundradions litteraturpris Den dansande björnen (1995)
Guldprinsen (1998)
Sveriges Radios Lyrikpris (1998)
Svenska litteratursällskapets pris (1988, 1992, 2002 och 2006)
Finlands svenska televisions litteraturpris (2006)
Gerard Bonniers lyrikpris (2007)
Topeliuspriset, Nykarleby stad (2008)
Karl Vennbergs pris (2009)
Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris (2012)
Bellmanpriset Svenska Akademien (2013)